Selamat datang.. Hingar bingar di sekeliling mari diambil hikmahnya, karena keadaan masyarakat akan berubah bila diri kita berubah. Salam hangat!

Tuesday, August 7, 2012

Sebagian Hikmah Tauhid


Doa Nabi Musa AS dalam menghadapi kekuasaan Firaun:

“..dan jadikankanlah dia (Harun) sekutu dalam urusanku, supaya kami banyak bertasbih kepada Engkau, dan banyak mengingat Engkau.” (Thaahaa: 32-34)


Dan ayat-ayat berikut:

“Hai orang-orang yang beriman. apabila kamu memerangi pasukan (musuh), maka berteguh hatilah kamu dan sebutlah (nama) Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung.” (Al Anfaal:45)

“Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul, (ingatlah) ketika ia lari, ke kapal yang penuh muatan, kemudian ia ikut berundi lalu dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. Maka ia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela. Maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Kemudian Kami lemparkan dia ke daerah yang tandus, sedang ia dalam keadaan sakit.” (Ash Shaaffat:139-145)

"Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”  (Al Jumuah:10)


Nabi Musa tahu bahwa 2 orang yang mengingat Alloh, akan lebih banyak mengingatNYA daripada 1 orang saja. Sedangkan banyak mengingatNYA akan mendapatkan banyak keberuntungan dalam usahanya. Doa Nabi Musa tersebut bisa juga dianalogikan:

1 orang yang mengingat Alloh saja, akan lebih banyak mengingatNYA daripada ketika orang itu mengingat Alloh + yang lainnya.

2 > 1 eqivalent dengan (1 / 1) > (1 / >1).


No comments: